Blanke Ark


Blanke Ark er en helhetlig og gjennomtenkt designløsning for bruk ved stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg, bystyrevalg og sametingsvalg. Løsningen legger stor vekt på universell utforming som skal kunne brukes av alle velgere.

Valgutstyret legger tilrette for at velgere med ulike funksjonsnivåer kan benytte sin stemmerett uten å møte hindringer. Enten man sitter i rullestol, er svaksynt eller har språkproblemer.

Prisbelønnet konsept
I 2008 utlyste Kommunal- og regionaldepartementet og Norsk Form en designkonkurranse for å skape et nytt og helhetlig design for norske valg. Designere fra Innovativoli, Blueroom og Kadabra vant konkurransen med bidraget "Blanke Ark" og prototyper ble utviklet i sammarbeid med Bico.

Valgutstyret har vunnet priser og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet "Design for alle"-prisen fra Norsk Designråd.

Bestillingsprosjyre
Bico har laget en brosjyre med beskrivelse av designløsningen og oversikt over produktene som er tilgjengelig i nettbutikken. Brosjyren kan lastes ned elektronisk her.

Valgavlukker kommer nå med LED-lys som er sterkere og gir et bedre lys i avlukket. LED er også energibesparende, mere robust og har mye lengre levetid enn lysstoffrør. Selve LED-lyset kan bestilles separat. Strømpluggen er den samme og trafoen er innebygget. Det er derfor enkelt å erstatte gamle lysstoffrør med ny LED-teknologi.

Valgavlukke, valgurne og skiltprogram
Designløsningen "Blanke Ark" består av tre hoveddeler - et valgavlukke, en valgurne og et eget skiltprogram. Valgutstyret ble testet ut i flere pilotkommuner ved stortingsvalget i 2009, med gode tilbakemeldinger fra både velgere, valgmedarbeidere og kommuner.

Valgavlukket har innebygget lys og fastmontert veiledning med tydelige illustrasjoner som forteller velgeren hvordan hun eller han skal stemme. Den største forskjellen fra tidligere avlukker er at kassetten med stemmesedlene ligger istedenfor å henge på veggen. Det gjør det lettere for alle å nå stemmesedlene.

Det er bordplater i to høyder, og avlukket kan derfor brukes både av stående og sittende. Kommunen har dermed ikke behov for egne rullestolavlukker.

Stemmeurnen er utformet slik at stemme-seddelen er enkel å legge i for alle, også velgere som sitter eller som skjelver litt på hånden.

Skiltprogrammet er tydelig med en en oransje kontrastfarge, store hvite flater og illustrasjoner slik at velgere med manglende norskkunnskaper skal kunne forstå hvordan man skal stemme.